Uniwersytety w Francji

Studia we Francji

Studia we Francji

jak niemiecki student nie zawsze jest łatwe.

Osoba jasnowidza - Kto to właściwie jest?

Jasnowidz, czy też przez niektórych nazywany prorokiem to osoba, która ma zdolność parapsychologiczną do postrzegania różnych osób, zjawisk czy przedmiotów bez używania zmysłów. Naukowcy nie wierzą w jasnowidzenie, ponieważ nie ma żadnego wiarygodnego eksperymentu, który potwierdziłby istnienie tego zjawiska. Jednak zwykli ludzie myślą inaczej, sądzą, że jasnowidz pomoże w każdej sytuacji i sprawdzi, co czeka w przyszłości. Doświadcza on wizji, które pojawiają się w momencie zadawania pytania i zostaną przez niego zinterpretowane. Skorzystaj z siły tego medium, aby spojrzeć tam, gdzie inni zdają się na ślepy los. Jasnowidzenie i zdolności prorocze od wieków budziły emocje i podziw zarówno możnych jak i maluczkich tego świata.

Wzmianki, a nierzadko i obszerne relacje o ludziach obdarzonych przez bogów lub naturę przedziwnym „wzrokiem wewnętrznym”, umożliwiającym dostrzeganie wydarzeń odległych w przestrzeni i czasie, można znaleźć w mitach i świętych księgach różnych ludów, w relacjach dziejopisów i pamiętnikarskich notatkach znanych osobistości.

Wszystkowiedzwący jasnowidz - Zdolność jedna na milion

Z przypadkami zdającymi się wskazywać na istnienie łączności telepatycznej spotykamy się zresztą niejednokrotnie w życiu codziennym, a profesja różdżkarza jest traktowana jak pewien rodzaj rzemiosła. I chociaż wyniki doświadczeń nie dawały jednoznacznej odpowiedzi czy te rzeczy rzeczywiście występują, a nie są tylko nieporozumieniem spowodowanym przez błędną interepretację obserwowanych faktów, wielu uczonych skłaniało się do poglądu, że potwierdzenie empiryczne ich realności jest tylko kwestią czasu. Jest kilkanaście odmian jasnowidzenia, a za najbardziej spotykany uważa się psychometrię – zdolność wizyjnego dostrzegania zdarzeń, zazwyczaj odległych w czasie i przestrzeni, w których uczestniczył określony człowiek, poprzez bezpośredni kontakt z przedmiotem pozostawionym przez tego człowieka. Nieprzypadkowo wzrost zainteresowania uzdolnieniami paranormalnymi zbiega się z gwałtownym przyśpieszeniem postępu poznawczego i technicznego w naszych czasach. Z pewnością postęp ten – możliwości zastosowania coraz doskonalszych technik badawczych w naukach biologicznych, m.in. w biochemii, biofizyce i psychofizjologii – wzbudził uzasadnione nadzieje, że pasjonujące zagadki parapsychologii znajdą wreszcie naukowe rozwiązanie.

Zdolnośći wykorzystywane w życiu codziennym

Nadzwyczajni ludzie wykorzystują swe indywidualności w życiu codziennym. Pomaganie ludziom wróżbici traktują jak swoje powołanie. Jasnowidz ma za zadanie przewidzieć przyszłość dla Ciebie i Twoich najbliższych. Dlatego jest wiele osób, które trudnią się właśnie tego rodzaju zajęciem. Jednak to kosmika ma najlepszych doradców, którzy potrafią przewidzieć, ale i pomóc wszystkim zainteresowanym. Są to prawdziwi wróżbici i astrolodzy, których jakość jest potwierdzona przez pozytywne opinie klientów.

Najsławniejszym jasnowidzem jest Krzysztof Jackowski, który już nie raz przyczynił się do odnalezienia osób zaginionych. Jest znany ze swoich cudownych odnalezień.

Szkolenie
Recherche
Formation continue
Écoles doctorales
Formation distance
Cooprations internationales
Osoba Jasnowidza